main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου

Σας προσκαλώ  σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου, την 4 Μαϊου 2011 και ώρα 12:30 μεσημέρι, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων Δήμου Χερσονήσου, σύμφωνα με το άρθρο 88  του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

1.      Τροποποίηση  ως προς τη χρήση της αρ. 421/2007 απόφασης Δημαρχιακής  Επιτροπής του τέως Δήμου Μαλίων για  χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης σε

κέντρο διασκέδασης  από άνω 200 ατόμων σε κάτω των 200 ατόμων με ιδιο-

κτήτη την  εταιρεία  ΝΙΚ. ΠΛΟΥΜΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ  με  εκπρόσωπο τον

ΠΛΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΗ  στην οδό Δημοκρατίας 82 ΔΚ Μαλίων.   

 

 

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                     του Συμβουλίου της Δημοτικής

                                 Κοινότητας Μαλίων Δήμου Χερσονήσου

                                       ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

copyright © Δήμος Χερσονήσου