main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 8η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μοχού

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                            Mάλια : 9/7/2012

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                               Αριθμός πρωτ. 19412

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ MOXOY 

               Προς  :

Συμβούλους Δημοτικής Κοινότητας Μοχού

 

κ.κ.: 1) Βογιατζάκη Αλέξανδρο

        2) Ψυχογιουδάκη Ζαχαρία

        3) Διαμαντάκη Εμμανουήλ

        4) Λαρετζάκη Κων/νο 

Κοινοποίηση:

κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους Δημοτικής Κοινότητας Μοχού:

  1. 1.    Κ.Διαμαντάκη Εμμανουήλ
  2. 2.    Κ.Ανυφαντάκη Εμμανουήλ

 

 

             --------

Ταχ. Δ/ν ση : 25η Μαρτίου

Τ..Κ.   :    700 07          

Τηλ.    : 2897340231

Αρμόδιος  :  Φωτεινάκη Μαρία

Fax    : 2897028945.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την  8η  συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μοχού

              του Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2012.       

 

 

          Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μοχού , την  13η  του μηνός Ιουλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης  :

 

 ΘΕΜΑΤΑ

 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  «Ζαχαροπλαστείου (χωρίς εργαστήριο)», που βρίσκεται στον οικισμό Σταλίδας (δίπλα στο ξενοδοχείο Blue Sea) της Δημοτικής Κοινότητας Μοχού  με ιδιοκτήτρια  τη Λαρετζάκη Αικατερίνη.
  2.   Συζήτηση και λήψη απόφασης χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Αναψυκτηρίου-Καφενείου –Σνακ Μπαρ», που βρίσκεται  στην οδό Ούλοφ Πάλμε αρ. 4 στον οικισμό Σταλίδας  της Δημοτικής Κοινότητας Μοχού, με ιδιοκτήτη τον Χατζάκη Εμμανουήλ
  3.  Αντικατάσταση κάδων απορριμμάτων στη Δημοτική Κοινότητα Μοχού

 

                                                   Ο Πρόεδρος                                                                     

                                         της Δημοτικής Κοινότητας

 

            

                                                   Χατζάκης Αδάμ

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Πίνακας Ανακοινώσεων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Φ.προσκλήσεων

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου