Επικαιρότητα

Δημοτικές Κοινότητες

Επικαιρότητα


Πρόσκληση για την 03η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 03η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου

20/12/2019 10:17
Πρόσκληση για την 02η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 02η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου

20/12/2019 10:16
Πρόσκληση για την 01η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 01η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου

20/12/2019 10:12
Πρόσκληση για   συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων.

13/12/2019 13:26
Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης έτους 2019 της Δημοτικής Κοινότητας Γουβών

Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης έτους 2019 της Δημοτικής Κοινότητας Γουβών

01/11/2019 15:48
Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης έτους 2019 της Δημοτικής Κοινότητας Μοχού

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης έτους 2019 της Δημοτικής Κοινότητας Μοχού

25/10/2019 14:27
Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης έτους 2019 της Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης έτους 2019 της Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων

23/10/2019 10:37
Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης έτους 2019 της Δημοτικής Κοινότητας Γουβών

Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης έτους 2019 της Δημοτικής Κοινότητας Γουβών

10/10/2019 07:30
Πρόσκληση για συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων

03/10/2019 11:17
Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης έτους 2019 της Δημοτικής Κοινότητας Ανώπολης

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης έτους 2019 της Δημοτικής Κοινότητας Ανώπολης

01/10/2019 16:25
Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης έτους 2019 της Δημοτικής Κοινότητας Γουβών

Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης έτους 2019 της Δημοτικής Κοινότητας Γουβών

12/08/2019 14:40
Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης έτους 2019 της Δημοτικής Κοινότητας Γουβών

Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης έτους 2019 της Δημοτικής Κοινότητας Γουβών

31/07/2019 12:51