Επικαιρότητα

Δημοτικές Κοινότητες

Επικαιρότητα


Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης έτους 2019 της Δημοτικής Κοινότητας Γουβών

Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης έτους 2019 της Δημοτικής Κοινότητας Γουβών

08/04/2019 11:15
Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης έτους 2019 της Δημοτικής Κοινότητας Γουβών

Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης έτους 2019 της Δημοτικής Κοινότητας Γουβών

28/03/2019 13:47
Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης έτους 2019 της Δημοτικής Κοινότητας Γουβών

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης έτους 2019 της Δημοτικής Κοινότητας Γουβών

21/02/2019 15:00
Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης έτους 2019 της Δημοτικής Κοινότητας Χερσονήσου

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης έτους 2019 της Δημοτικής Κοινότητας Χερσονήσου

30/01/2019 15:10
Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης έτους 2019 της Δημοτικής Κοινότητας Γουβών

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης έτους 2019 της Δημοτικής Κοινότητας Γουβών

18/01/2019 13:25
Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης έτους 2018 της Δημοτικής Κοινότητας Χερσονήσου

Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης έτους 2018 της Δημοτικής Κοινότητας Χερσονήσου

08/11/2018 12:33
Πρόσκληση για 5η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μοχού

Πρόσκληση για 5η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μοχού

06/11/2018 09:20
Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης έτους 2018 της Δημοτικής Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου

Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης έτους 2018 της Δημοτικής Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου

02/11/2018 13:41
Πρόσκληση για 5η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μοχού

Πρόσκληση για 5η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μοχού

17/10/2018 09:54
Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης έτους 2018 της Δημοτικής Κοινότητας Χερσονήσου

Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης έτους 2018 της Δημοτικής Κοινότητας Χερσονήσου

01/10/2018 10:44
Πρόσκληση για 4η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μοχού.

Πρόσκληση για 4η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μοχού.

26/09/2018 09:38
Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης έτους 2018 της Δημοτικής Κοινότητας Χερσονήσου

Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης έτους 2018 της Δημοτικής Κοινότητας Χερσονήσου

25/09/2018 10:06