Επικαιρότητα

Δημοτικές Κοινότητες

Επικαιρότητα


Πρόσκληση για την 1/2021η συνεδρίαση του συμβουλίου της κοινότητας Κάτω Βάθειας

Πρόσκληση για την 1/2021η συνεδρίαση του συμβουλίου της κοινότητας Κάτω Βάθειας

05/07/2021 13:59
Πρόσκληση για την 4η συνεδρίαση της Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 4η συνεδρίαση της Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

11/06/2021 13:16
Πρόσκληση για την 3η συνεδρίαση της Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 3η συνεδρίαση της Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

11/06/2021 11:20
Πρόσκληση για την 2/2021η   τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της κοινότητας Ανώπολης

Πρόσκληση για την 2/2021η τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της κοινότητας Ανώπολης

18/05/2021 14:31
Πρόσκληση για την έκτακτη 1η συνεδρίαση του συμβουλίου της κοινότητας Ανώπολης

Πρόσκληση για την έκτακτη 1η συνεδρίαση του συμβουλίου της κοινότητας Ανώπολης

20/04/2021 15:13
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

16/04/2021 12:00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΟΥΒΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΟΥΒΩΝ

05/04/2021 07:30
Πρόσκληση για την 3η συνεδρίαση της Κοινότητας Μοχού του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 3η συνεδρίαση της Κοινότητας Μοχού του Δήμου Χερσονήσου

12/03/2021 14:55
Πρόσκληση για την 2η συνεδρίαση της Κοινότητας Μοχού του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 2η συνεδρίαση της Κοινότητας Μοχού του Δήμου Χερσονήσου

12/03/2021 14:53
Πρόσκληση για την 4η συνεδρίαση της Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 4η συνεδρίαση της Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

12/03/2021 13:47
Πρόσκληση για την 01η συνεδρίαση της Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 01η συνεδρίαση της Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

12/03/2021 13:44
Πρόσκληση για την 1η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 1η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Χερσονήσου

29/01/2021 15:17