Επικαιρότητα

Δημοτικές Κοινότητες

Επικαιρότητα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΟΥΒΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΟΥΒΩΝ

05/04/2021 07:30
Πρόσκληση για την 3η συνεδρίαση της Κοινότητας Μοχού του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 3η συνεδρίαση της Κοινότητας Μοχού του Δήμου Χερσονήσου

12/03/2021 14:55
Πρόσκληση για την 2η συνεδρίαση της Κοινότητας Μοχού του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 2η συνεδρίαση της Κοινότητας Μοχού του Δήμου Χερσονήσου

12/03/2021 14:53
Πρόσκληση για την 4η συνεδρίαση της Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 4η συνεδρίαση της Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

12/03/2021 13:47
Πρόσκληση για την 01η συνεδρίαση της Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 01η συνεδρίαση της Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

12/03/2021 13:44
Πρόσκληση για την 1η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 1η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Χερσονήσου

29/01/2021 15:17
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων

17/12/2020 15:15
Πρόσκληση σε 5η Συνεδρίαση Κοινότητας Γουβών

Πρόσκληση σε 5η Συνεδρίαση Κοινότητας Γουβών

26/11/2020 13:39
Πρόσκληση για την 5η συνεδρίαση του συμβουλίου της κοινότητας Κάτω Βάθειας

Πρόσκληση για την 5η συνεδρίαση του συμβουλίου της κοινότητας Κάτω Βάθειας

16/11/2020 15:07
Πρόσκληση για συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων

13/10/2020 14:33
Πρόσκληση για την 4η συνεδρίαση της Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 4η συνεδρίαση της Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

12/10/2020 14:36
Πρόσκληση για την 8η συνεδρίαση της Κοινότητας Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 8η συνεδρίαση της Κοινότητας Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

12/10/2020 14:33