main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων

Σας προσκαλώ σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1, άρθρο 10, ΦΕΚ 55/Α’/11-03-2020, Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και Αριθμός Εγκυκλίου 40 – Α.Π.: 20930/31-03-2020 με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ του Υπουργείου Εσωτερικών), την 07Αυγουστου2020ημέραΠαρασκευήκαιώρα11.00π.μ.στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το άρθρο 82 και 89  του Ν. 4555/2018.

 

  1. Γνωμοδότηση για τον χαρακτηρισμό δρόμου που ενώνει βιολογικό με παλαιά εθνικό οδό
  2. Πρόταση για επέκταση δημοτικού φωτισμού προς Αγία Μαρία
  3. Πρόταση προς ΔΕΥΑΧ για αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στην Δημοτική Κοινότητα Μαλίων
  4. Γνωμοδότηση για ενημέρωση ύπαρξης επικίνδυνων ετοιμόρροπων κτισμάτων (συζήτηση εκ νέου λόγω αναβολής)
  5. Εισήγηση για τοποθέτηση οδικής σήμανσης στις οδού 25ης Μαρτίου , Τζ. Κένεντι και Π. Μελά, λόγω κυκλοφοριακής δυσλειτουργίας

 

 

   Η Πρόεδρος

 

 

                        Αργυράκη Ειρήνη

copyright © Δήμος Χερσονήσου