main img main img main img main img main img main img main img main img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΑΝΩΠΟΛΗΣ

Σ α ς π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ανώπολης, την 5η του μηνός Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο : Σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος 2020

Θέμα 2ο : Έκφραση γνώμης για το αίτημα της MITSIS COMPANY ΑΕ

Θέμα 3ο : Αίτημα για προέκταση και αγορά οικοπέδου στο νεκροταφείο Γουρνών

Θέμα 4ο : Αίτημα στέγασης του Συλλόγου Γυναικών ¨ΙΡΙΔΑ¨

copyright © Δήμος Χερσονήσου