Πρόσκληση για την 04η συνεδρίαση της Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Λιμένα Χερσονήσου, την 21η του μήνα Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η.00 μ.μ. για τη συζήτηση του μοναδικού θέματος που αφορά την Κοινότητα Λιμένα Χερσονήσου

 

ΘΕΜΑ :

 

«Μελέτη μονοδρόμησης των οδών Πετεινάκη και Δασκαλογιάννη εντός ορίων Σχεδίου Πόλης Λιμένα Χερσονήσου».

 

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω του ότι η γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας θα πρέπει να τεθεί υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής που θα συνεδριάσει στις 22/05/2024.

 

 

 

 Η Πρόεδρος

 Κοινότητας Λιμένα Χερσονήσου

 

 

 Καρβουνάκη Μαρία