Πρόσκληση για συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Γουβών