ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2024ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΩ ΒΑΘΕΙΑΣ

          Σας προσκαλώ στην τακτική συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κάτω Βάθειας που θα γίνει στο κτήριο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Κάτω Βάθειας, την 12η του μηνός Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Σύσταση Σώματος Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Βάθειας.
  2. Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα.

 

 

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Κάτω Βάθειας

 

  Μαυροφοράκης Κωνσταντίνος