Πρόσκληση για την 4/2024η τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Βάθειας.

          Σας προσκαλώ στην τακτική 4η συνεδρίαση του Δημοτικού Κοινοτικού Συμβουλίου της Κάτω Βάθειας που θα γίνει στο Δημοτικό Κοινοτικό Κατάστημα  της Κάτω Βάθειας, την 27η του μηνός Μαΐου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Αποκατάσταση οδοστρώματος σε οδούς των οικισμών του Βαθειανού Κάμπου και του Βραχόκηπου.
  2. Καθαρισμός αγροτικής οδοποιίας σε όλη την Δημοτική Ενότητα της Κάτω Βάθειας.
  3. Επέκταση του Δημοτικού φωτισμού σε οδούς του οικισμού του Βαθειανού Κάμπου.

 

 

Ο πρόεδρος

 

 

                                              Μαυροφοράκης Κωνσταντίνος