ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης Συνεδρίασης Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου

        Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε ΤΑΚΤΙΚΉ συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Λιμένα Χερσονήσου, την 01η του μήνα Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12η.00 μεσημβρινή, για τη συζήτηση διαφόρων θεμάτων που αφορούν την Κοινότητα Λιμένα Χερσονήσου. 

 

ΘΕΜΑΤΑ :

 

  1. 1.      «Περί έκφρασης γνώμης σχετικά με τροποποίηση σχεδίου πόλης Λιμένα Χερσονήσου».
  2. 2.      «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής - μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΜΠΑΡ» με την επωνυμία «SENSASION», του κ. ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, που βρίσκεται στην οδό Αγ. Παρασκευής 9 στο Λιμ. Χερσονήσου της ομώνυμης Κοινότητας του Δήμου μας».
  3. 3.      «Περί προέγκρισης παραχώρησης δικαιώματος σύστασης οικογενειακού τάφου (Καμακάρης Σταμάτιος)». 
  4. 4.      «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής - μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΜΠΑΡ» με την επωνυμία «HOF VAN HOLLAND», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. ΚΟΝΤΟ ΑΝΤΩΝΙΟ, που βρίσκεται στην οδό Σανουδάκη και Αγ. Παρασκευής (γωνία) στο Λιμ. Χερσονήσου της ομώνυμης Κοινότητας του Δήμου μας».