Πρόσκληση για την 4η συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων

      Σας προσκαλώ  σε τακτική συνεδρίαση  διά περιφοράς την 6 Απριλίου 2022 ημέρα Τετάρτη σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020 άρθρο 10, την από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α 75/30-3-2020 άρθρο 43 παρ. 1,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  1. 1.   Καταγραφή περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας

 

  • Χρόνος έναρξης συνεδρίασης : 11:00 π.μ.
  • Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης : 12:00 μ.μ.
  • Τρόπος διεξαγωγής Συνεδρίασης : μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
  • Γνωστοποίηση ψήφου και τυχόν απόψεων των Μελών του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαλίων: Μέσω αποστολής μυνήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: a.assariotou@hersonisos.gr  ή  τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Πρόεδρο κ. Αργυράκη Ειρήνη κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (11:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ.)

 

Η κ. Πρόεδρος που εισηγείται τα θέματα παρακαλείται να είναι διαθέσιμη κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (11:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ.) προκειμένου να απαντήσει σε τυχόν ερωτήματα

 

                                                                                                                        Η Πρόεδρος

 

 

                                                                                                           Αργυράκη Ειρήνη