Συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Μοχού

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μοχού τη Τρίτη 9 Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Μοχού για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Θέσεις Στάσιμου Εμπορίου (έγγραφο Δήμου Χερσονήσου με αρ. πρωτ. 15719/1-8-22).

2. Πορεία υλοποίησης έργων στην Κοινότητα Μοχού (εκκρεμότητα από πρόταση Κτιστάκη Εμμανουήλ στην προηγούμενη συνεδρίαση).

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μοχού

Πλατάκης Αδάμ