main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 4η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μοχού του Δήμου Χερσονήσου.

Πρόσκληση για την  4η  συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μοχού

              του Δήμου Χερσονήσου.   

 

          Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μοχού , την  26η   του μηνός Απριλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης  :

ΘΕΜΑΤΑ

1.     Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Οβελιστήριο – Αναψυκτήριο» στον Λαγούδη Γεώργιο

2.    Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια» στον Λαρεντζάκη Εμμανουήλ.

3.    Χρήση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου στη θέση «Ψαρόλακκος» στη Σταλίδα

                                                   Ο Πρόεδρος                                                                                                                                της Δημοτικής Κοινότητας

 

                                                   Χατζάκης Αδάμ

copyright © Δήμος Χερσονήσου