main img main img main img main img main img main img main img main img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜ ΚΟΙΝ. ΑΝΩΠΟΛΗΣ

 

              Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα στην Ανώπολη την 27η του μήνα Απριλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» με ιδιοκτήτη τον Τραβαγιάκη Νικόλαο στην Ανώπολη Γουβών στην Δημοτική Κοινότητα Ανώπολης του Δήμου μας.

2.    Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» με ιδιοκτήτη τον ΚΡΗΤΙΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη στον οικισμό Κοκκίνη Χάνι στην Δημοτική Κοινότητα Ανώπολης του Δήμου μας.

 

 

 

 

                                                                               Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Ανώπολης

                                                                                        

 

 

 

                                                                                      ΕΜΜ. ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ

copyright © Δήμος Χερσονήσου