main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 7η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Λιμένος Χερσονήσου Ελευθερίας 50, την  2η  του μηνός Μαίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης  :

 

 ΘΕΜΑΤΑ:

1.        Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγ.ενδιαφέροντος «ΤΑΒΕΡΝΑ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» με ιδιοκτήτη τον ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ  του ΦΩΤΙΟΥ στην οδό Ελ.Βενιζέλου 30 και Ελευθερίας, στη Δημοτική Κοινότητα Λ.Χερσονήσου του Δήμου μας.

2.      Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγ.ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» με ιδιοκτήτη τον ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ στην οδό 25ης Μαρτίου, στη Δημοτική Κοινότητα Λ.Χερσονήσου του Δήμου μας.

3.       Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγ.ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ» με ιδιοκτήτη τον MIRZA ASHARAF του LAHORE στην οδό Γ.Πετράκη-Ι.Μουντράκη γωνία, στη Δημοτική Κοινότητα Λ.Χερσονήσου του Δήμου μας.

4.      Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγ.ενδιαφέροντος «ΜΠΑΡ» με ιδιοκτήτη τον ΔΕΛΒΙΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗ στην οδό Αγ.Παρασκεύης 105, στη Δημοτική Κοινότητα Λ.Χερσονήσου του Δήμου μας.

5.      Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγ.ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ» με ιδιοκτήτη τον ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ στην οδό Σανουδάκη 40, στη Δημοτική Κοινότητα Λ.Χερσονήσου του Δήμου μας.

 

                                                                                                                   Ο Πρόεδρος

                                                                                                              Δημοτικής Κοινότητας

 

 

                                                                                                              Τσαπάκης Αλέξανδρος

copyright © Δήμος Χερσονήσου