Πρόσκληση για την 6η συνεδρίαση της Κοινότητας Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου (διά περιφοράς)

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε ΤΑΚΤΙΚΉ συνεδρίαση που θα γίνει διά περιφοράς, την 07η του μήνα Ιουνίου 2022, ημέρα  Τρίτη. Χρόνος έναρξης συνεδρίασης ώρα 10η.00 π.μ. μέχρι 12.00 μεσημβρινή, για τη συζήτηση των παρακάτω θέματος που αφορά την Κοινότητα Χερσονήσου.

 

       Το ιμέιλ μου είναι: nikosfoukarakis@gmail.com

Το τηλέφωνο μου είναι: 6973209149

 

 ΘΕΜΑ:

 

 

                                                         

                                                               Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

                                                             

                                                                                      Φουκαράκης Νικόλαος