main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 5η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Χερσονήσου, την  20η  του μηνός Απριλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης  :

 

 ΘΕΜΑΤΑ:

1.      «Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγ.ενδιαφέροντος «ΤΑΒΕΡΝΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» με ιδιοκτήτη τον ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΠΕΤΡΟ τ.Κων/νου, στην Άνω Χερσόνησο, στη Δημοτική Κοινότητα Χερσονήσου του Δήμου μας».

2.      «Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγ.ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» με ιδιοκτήτη τον ΒΟΥΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ τ.Αντωνίου, στον οικισμό Ανάληψης, στη Δημοτική Κοινότητα Χερσονήσου του Δήμου μας».

3.      «Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγ.ενδιαφέροντος «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» με ιδιοκτήτρια την εταιρία «R.RUTTEN-A.BERTENS O.E.”, και διακριτικό τίτλο “OLD HOLLAND”, στην πλατεία Άνω Χερσονήσου στη Δημοτική Κοινότητα Χερσονήσου του Δήμου μας»

 

                                                                                                       Ο Πρόεδρος

                                                                                                              Δημοτικής Κοινότητας

 

            

                                                                                                              Ιωάννης Στιβακτάκης

copyright © Δήμος Χερσονήσου