Πρόσκλησης για την επόμενη έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου