Πρόσκληση στην 27η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλώ σε

έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 18η Νοεμβρίου 2019, ημέρα

Δευτέρα και ώρα 9:30 στην έδρα του Δήμου (αίθουσα συνεδρίων του Δ.Ε.Κ.Κ.) για

συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης κατά τις

διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει::

 

1. Ψήφισµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χερσονήσου στη µνήµη του τέως

Προέδρου της Κοινότητας Χερσονήσου Χαρίδημου Φιλιππάκη του Γεωργίου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η σύγκληση της έκτακτης συνεδρίασης κρίνεται κατεπείγουσα με αφορμή την αναγγελία

θανάτου του τέως Προέδρου της Κοινότητας Χερσονήσου Χαρίδημου Φιλιππάκη του

Γεωργίου και του προγραμματισμού της κηδείας κατά την 18/11ου/2019.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

 

Κωσταντίνος Τσαντηράκης