main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση στην 27η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλώ σε

έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 18η Νοεμβρίου 2019, ημέρα

Δευτέρα και ώρα 9:30 στην έδρα του Δήμου (αίθουσα συνεδρίων του Δ.Ε.Κ.Κ.) για

συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης κατά τις

διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει::

 

1. Ψήφισµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χερσονήσου στη µνήµη του τέως

Προέδρου της Κοινότητας Χερσονήσου Χαρίδημου Φιλιππάκη του Γεωργίου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η σύγκληση της έκτακτης συνεδρίασης κρίνεται κατεπείγουσα με αφορμή την αναγγελία

θανάτου του τέως Προέδρου της Κοινότητας Χερσονήσου Χαρίδημου Φιλιππάκη του

Γεωργίου και του προγραμματισμού της κηδείας κατά την 18/11ου/2019.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

 

Κωσταντίνος Τσαντηράκης

copyright © Δήμος Χερσονήσου