Πρόσκληση στην 31η ειδική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου