main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για τη 13η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση για τη 13η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

copyright © Δήμος Χερσονήσου