Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Οκτωβριου 2020