Πρόσκληση στην 1η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 3η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στην έδρα του Δήμου (αίθουσα συνεδρίων του Δ.Ε.Κ.Κ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενημέρωση των μελών Δημοτικού Συμβουλίου, για τρέχοντα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος

από τον κ. Δήμαρχο.

ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

1. Έκφραση απόψεων επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

(Σ.Μ.Π.Ε.) που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας Στρατηγική

Περιβαλλοντική Εκτίμηση(Σ.Π.Ε.) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης

Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) "ΓΟΥΡΝΕΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ", το οποίο έχει

περιέλθει στο ΤΑΙΠΕΔ. (εισηγητής κ.Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Χειρακάκης Γεώργιος

 

Παρακαλώ κατεβάστε την εισησηση του θέματος στο ακόλουθο link : https://we.tl/t-cR8c5g8n74