Πρόσκληση στην 6η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου