Πρόσκληση στην 7η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου