Πρόσκληση στην 8η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου