Πρόσκληση στην 9η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου