Πρόσκληση στην 10η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου