Πρόσκληση στην 11η ειδική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου