Πρόσκληση στην 12η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου