Πρόσκληση στην 14η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου