Πρόσκληση στην 16η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου