Πρόσκληση στην 17η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου