Πρόσκληση στην 18η ειδική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου