Πρόσκληση στην 19η συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου - έκτακτη