Πρόσκληση στην 19η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου