Πρόσκληση στην 18η τακτική συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 67 και 68 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλώ σε

τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 17 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα

Δευτέρα και ώρα 18.00, στην έδρα του Δήμου (αίθουσα συνεδρίων του Δ.Ε.Κ.Κ.) για

συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλώ δείτε το συνιμμένο αρχείο