Πρόσκληση στην 20η συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου