Πρόσκληση στην 20η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου