Πρόσκληση στην 22η συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου