Πρόσκληση στην 22η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου