Πρόσκληση στην 23η συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου