Πρόσκληση στην 23η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου