Πρόσκληση στην 24η συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου