Πρόσκληση για τη 24η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου