Πρόσκληση στην 25η ειδική συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου