Πρόσκληση στην 25η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου