Πρόσκληση στην 30η τακτική συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου